14 sierpnia 2020

Z przyjemnością informujemy, że obiekt Rybnik Plaza uzyskał etykietę bezpieczeństwa SAFE GUARD, która jest potwierdzeniem jego zgodności z wymaganiami prawnymi oraz wytycznymi władz sanitarnych dotyczącymi między innymi wirusa SARS-CoV-2.

To efekt procesu certyfikacyjnego przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów zewnętrznej jednostki Bureau Veritas Polska Sp. z o.o.Zapisz

 

W czasie audytu pobrane zostały wymazy z ogólnodostępnych miejsc, które zostały zbadane w niezależnym laboratorium przy zastosowaniu metody Eurofins Technologies VirSeek Method, RT-PCR. W żadnej z próbek pobranych w obiekcie Rybnik Plaza nie wykryto obecności wirusa SARS-CoV-2.

 

Audyt objął cztery podstawowe zagadnienia, dotyczące:

• Procesu – weryfikacja i ocena zasad i procedur opracowanych w celu ochrony pracowników i utrzymania ciągłości działania;

• Higieny - działania mające na celu utrzymanie zasad dbałości o higienę w obiektach;

• Ludzi - kwestie odnoszące się do zachowań ludzi, takie jak utrzymywanie dystansu społecznego, środki ochrony osobistej, ochrona pracowników oraz klientów;

• Obiekty - kontrole na miejscu związane z samym obiektem, w tym kontrola i konserwacja oraz dezynfekcja sprzętu.

Wszystkie 4 obszary zostały ocenione pozytywnie.

 

Otrzymanie certyfikatu SAFE GUARD to zapewnienie, że Rybnik Plaza z niezwykłą starannością dba o przestrzeganie reżimu sanitarnego, dzięki temu klienci centrum mogą bezpiecznie korzystać z bogatej oferty obiektu.